Úvod Spolupráce

Spolupráce

ZČU Plzeň

 • Na základě našich úzkých vztahů z firmou AVEVA se nám podařilo zajistit dostatečné množství licencí pro výuku studentů Katedry energetických strojů a zařízení, konkrétně pro posluchače seminářů „projektování energetických zařízení“. V rámci několika přednášek a následných cvičení byli studenti seznámeni zástupcem ateliéru CAD. Serve se základními principy práce s platformou AVEVA a jejími stěžejními produkty pro praktické využití v projekční činnosti.
 • Studenti plzeňské univerzity tak mají prostřednictvím ateliéru CAD. Serve možnost seznámit se s reálným prostředím využívaným v praktické projekční činnosti. Získávají zkušenosti s licenčními programy, se kterými se běžně na škole nemají možnost setkat nebo se s nimi jen okrajově seznámí. Samozřejmostí je následná možnost konzultace studentů s našimi zkušenými inženýry, případně součinnost v případě zájmu o zpracování závěrečných prací VŠ.

VOŠ a SPŠE Plzeň

 • Ateliér CAD. Serve navázal v nedávných letech spolupráci s VOŠ a SPŠE Plzeň, která byla odstartována představením ateliéru na prezentační akci ODV (Otevíráme Dveře Vzděláním). Tato každoročně pořádaná přehlídka západočeských společností a firem iniciovaná samotnou školou, je vyhledávanou příležitostí k seznámení a navázání kontaktů jak ze stran studentů tak i absolventů VOŠ a SPŠE. Medailonek z prezentační akce v roce 2019 můžete shlédnout zde.

SPŠS Plzeň

 • V rámci fúze se společností Valbek je navázána dlouhodobá spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni, kde se mají studenti možnost několikrát do roka obeznámit s reálnými zkušenostmi ze svého oboru. V průběhu školního roku jsou třídy vyšších ročníků seznamovány s možnostmi uplatnění získaných vědomostí prostřednictvím přednášek organizovaných firmou Valbek. Praktickou ukázku, tedy finální realizované projekty, mohou studenti shlédnout na exkurzích s komentářem fundovaného odborníka.

  Sponzoring

  • Jako součást společnosti Valbek dlouhodobě přispíváme na činnost velkých sportovních klubů i jednotlivců.
  • Každoročně finančně podporujeme mezinárodní program pro prevenci bezpečnosti a zdraví dětí.
  • Jsme aktivní součástí projektu Valbek – Pomáháme.


  Fotogalerie

  Máte zájem o více informací?

  Kontaktujte nás

  Top