Úvod Služby Služby na míru

Služby na míru

Naše společnost CAD. Serve nabízí služby na míru pod jednou střechou.

Ať již potřebuje zadavatel založit specifické prostředí projektu AVEVA Plant a následně ho spravovat či testovat nové verze, poradit s výběrem vhodných modulů pro konkrétní prostředí či vytvořit specifický nástroj pro zefektivnění práce, naše firma je připravena kreativně reagovat. Přeje-li si zákazník vytvořit vlastní knihovnu prvků katalogových dílů a očekává i následnou péči při jeho aktualizaci, firma CAD. Serve nabízí své mnohaleté zkušenosti a komplexní přístup ke všem zadaným projektům.

Pro všechny naše klienty je samozřejmostí možnost pravidelně sledovat celý proces a zároveň se částečně účastnit zpracování své zadané práce (projektu).

Hledáte-li cenově efektivní, profesionální služby, jsme tu pro Vás!

Oblasti našich služeb

Energetika Chemický průmysl Farmacie Stavebnictví
Strojírenství Petrochemie Papírenský průmysl A další...

Popis

Tvorba katalogů

Poskytujeme zpracování katalogů dle přání zákazníka, popř. dle sortimentu daného výrobce pro efektivní projektování v prostředí AVEVA Plant.

Tvorba nadstaveb

Jelikož standardní rozsah poskytovaný výrobcem produktů AVEVA Plant není pro efektivní využití a potřeby konkrétního zákazníka vždy dostačující, nabízíme tvorbu nadstaveb. Ať už se jedná o automatizaci jednoduchých úkonů, které uživatelům zjednoduší a zrychlí práci, nebo komplexní řešení včetně automatické tvorby datových výstupů, vždy je základním požadavkem jednoduchost a přesné zacílení na potřeby zákazníka.

Školení

Nedílnou součástí poskytovaných služeb jsou interní školení všech stávajících verzí prostředí AVEVA Plant. Samotné školení pořádáme u zákazníka, popřípadě v našich školících prostorách.

Administrace projektů

Pro nové i stávající zákazníky v prostředí AVEVA Plant poskytujeme odborné vedení administrace projektu. Dle našich zkušeností je důležitá i přítomnost strany zákazníka. Tato spolupráce zefektivňuje výsledek a zákazníkovi zároveň poskytuje možnost přímo ovlivnit dané postupy. Tato oblast obsahuje samozřejmě také administraci jednotlivých modulů. Jen tak je zajištěna plná funkčnost prostředí.

Testování nových verzí

Pro naši komplexní nabídku je stálé testování nutností. Naše úzká spolupráce se společností AVEVA nám umožňuje testovat nové produkty včas a výsledky operativně využít při poradenství našim zákazníkům.

Následná péče

Poradenstvím při zavádění, pomocí při samotném projektu, či přípravou nadstavby naše spolupráce se zákazníkem zpravidla nekončí. Vždy je naším zájmem získání zpětné vazby přímo z praxe. Samozřejmostí je například vývoj nových verzí nadstaveb, které poskytujeme na základě připomínek, změn podmínek u zákazníka, popřípadě našich nových poznatků.

Vizualizace

Dle přání zákazníka jsme schopni připravit finální vizualizaci projektu pro jeho případnou prezentaci.

Poradenství

Na základě našich dlouholetých zkušeností při projektování v prostředí AVEVA Plant a úzké spolupráci přímo s firmou AVEVA nabízíme poradenství při zavádění, popř. rozšiřování prostředí AVEVA Plant, včetně návaznosti na ostatní programové vybavení, či požadavky zákazníka. Vždy hledáme rovnováhu mezi aktuálními trendy prostředí AVEVA Plant a reálnou potřebou zákazníka.

Konference, setkání uživatelů

Pro komunikaci s ostatními uživateli jsou nutností také semináře a konference, ať již v České republice či v zahraničí. Účastníme se pravidelně setkání uživatelů a konferencí, kde prezentujeme výsledky naší činnosti.

Top