Školení

Společnost CAD. Serve nabízí celou řadu internich školeni zaměřených převážně na prostředí AVEVA Plant PDMS/E3D. Samotné školení pořádáme u zákazníka, popřípadě v našich školících prostorách. Rozsah školení je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám zákazníka.

Všechna školení obsahují vždy i praktickou část. Dle našich zkušeností je lépe postupovat pomaleji, tzn. např. projít školení DESIGN-Basic-Detail , následně začít v prostředí DESIGNu pracovat a po určité době (cca měsíc) pokračovat dále. Varianta "vše za 10 dnů" nemá v praxi efektivní výsledky.

 

ADMIN

Seznámení s administrací prostředí ve dvou základních úrovních:

 • Basic - Jedná se o základní informace pro uživatele, objasnění vazeb mezi objekty TEAM, USER, DB, MDB a jejich praktický význam pro běžného uživatele.
 • Detail - Vlastní administrace projektů, založení projektu včetně přístupů jednotlivých uživatelů, omezení dle pravidel (DAC), kopírování a export částí, popř. celého projektu, práce s extrakty databází, atd.

 

DESIGN

Školení hlavního modulu pro 3D projektování ve dvou základních úrovních:

 • Basic - Je určené začátečníkům, popř. uživatelům, kteří v prostředí modulu DESIGN mají vykonávat pouze základní činnosti.
 • Detail - Je určené absolventům úrovně Basic. Objasňuje plnou funkčnost modulu včetně návazností na ostatní moduly.

Práce v submodulech Piping, Equi, Steel, ASL, atd.

DRAFT

Školení modulu pro tvorbu 2D výkresové dokumentace ve dvou základních úrovních.

Podmínkou pro školení je minimálně účast na školení DESIGN Basic.

 • Basic - Jedná se o základní seznámení s logikou tvorby výkresů, včetně kótování, vztažkování a popisek.
 • Detail - Náplní školení je komplexní seznámení s prosředím 2D včetně administrace nastavení pravidel vykreslování, automatického vztažkování, tvorby centrálních drawlistů, stylů, export výkresů, atd.

ISODRAFT

Administrace modulu určeného pro automatickou tvorbu isometrii protubních tras.

PARAGON

Náplní kurzu je tvorba katalogových dílů (CATA) včetně tvorby tříd (SPEC). Obsahuje také vazby na moduly PROPCON, atd.

Dle určení dělíme do kapitol:

 • Piping - Tvorba potrubních komponentů
 • Hangers&Supports - Tvorba komponentů pro uložení tras
 • Cable Trays - Tvorba komponentů kabelových lávek
 • HVAC - Tvorba vzduchotechnických komponentů
 • Steel - Tvorba komponentů pro tvorbu ocelových konstrukcí
 • EQUI-TMPL - Tvorba parametrizovaných knihoven zařízení

 

LEXICON, PROPCON

Školení tvorby podpůrných elementů prostředí.

Top