Úvod Služby Služby na míru Tvorba nadstaveb

Tvorba nadstaveb

Jelikož standardní rozsah poskytovaný výrobcem produktů AVEVA Plant není pro efektivní využití a potřeby konkrétního zákazníka vždy dostačující, nabízíme tvorbu nadstaveb. Ať už se jedná o automatizaci jednoduchých úkonů, které uživatelům zjednoduší a zrychlí práci, nebo komplexní řešení včetně automatické tvorby datových výstupů, vždy je základním požadavkem jednoduchost a přesné zacílení na potřeby zákazníka.

 

Bannery, toolbary, menu

Jedná se o jednotlivé příkazy, popř. skupiny příkazů v podobě funkčních tlačítek, popř. položek v menu. Výhodou je krátký čas na přípravu těchto nástrojů a omezené nároky na administraci prostředí.

  • Kótovaní, popisky, vztažky
  • Úkony spojené s tvorbou, příp. modifikací 3D elementů

Informační nadstavby

Slouží jako efektivní možnost výstupu projektových dat v předem nadefinovaném formátu. Nejedná se o pouhý výpis dat, ale o logickou posloupnost pravidel, na jejichž základě se pak výstup generuje, případně jsou prováděny na pozadí další úkony.

  • Přehledy spádování potrubích tras, včetně přímého napojení na 3D okno
  • Přehledy konzistence dat potrubních tras, včetně přímého napojení na 3D okno
  • Přehledy kolizí vybraných skupin elementů, včetně přímého napojení na 3D okno

Komplexní nadstavby

Komplexní řešení posloupnosti úkonů, které většinou přesahují hranice jednoho modulu. Výhodou je možnost spuštění celé posloupnosti souvisejících činností. V některých případech je možné dané procesy spouštět také na pozadí bez přímého zásahu uživatele.

  • Automatická tvorba sekundární oceli na základě přípojných bodů, příslušného potrubí, součástí je i plně automatické generování výkresové dokumentace
  • Automatické generovaní isometrii potrubních tras na základě jejich parametrů(statusů), včetně výstupní kontroly tras(kontrola kolizí, kontrola konzistence)
  • Automatické generování výkresové dokumentace zařízení, ocelových konstrukcí atd.

Top