Úvod Služby Nové stavy

Nové stavy

Firma CAD. Serve poskytuje tvorbu nových projektových celků a jejich částí na základě vlastních zkušeností a podkladů dodaných klientem. Samozřejmou praxí je i spolupráce a výměna dat mezi naší firmou a ostatními subdodavateli.

Všechny tyto údaje jsou následně zpracovány a dle potřeb zákazníka generovány v podobě datové, výkresové či 3D dokumentace. Součástí plánování je pravidelná kontrola konzistence dat, kolizí či dalších parametrů. Díky těmto kontrolám a zkušenému dohledu jednoho z našich zaměstnanců je výrazně ovlivněna plynulost celého projektu. Zároveň s tím mohou všichni naši klienti sledovat zpracování zakázky on line přes webový portál popř. v podobě pravidelných 3D a 2D výstupů.

Náklady zůstávají vždy transparentní a předvídatelné. Tím naši klienti ušetří za osobní investice a mohou se zaměřit na podstatné věci týkající svých projektů!

Oblasti našich služeb

Energetika Chemický průmysl Farmacie Stavebnictví
Strojírenství Petrochemie Papírenský průmysl A další...

Průběh spolupráce

1 Zpracování

2 Výstupní data

3D dokumentace

Výkresová
dokumentace

Datová dokumentace

Top